Välkommen till 1021 Design Center

Kontakta oss om du vill ha råd och tips om inredning och design.

Hör av dig

Ett hem är så mycket

Man behöver inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att ett ”hem” skulle vara något helt annat än vad det är idag. Nu ser det ut som vi återigen rör oss åt det hållet. I det gamla bondesamhället var ett hem, även i städerna, oftast en gård eller ett torp. Den viktigaste uppgiften för hushållet var att producera det som skulle användas i det dagliga livet. Det innebar framför allt mat, men även andra saker, som kläder, verktyg och möbler. En vanlig gård var alltså inte bara den tidens bostadshus, utan även en plats för produktion och behandling av råvaror, tillverkning av diverse konsumtionsvaror och mycket mer därtill. Idag är vi inte tillbaka vid detta, men vi har närmat oss det en aning. Hemmet är inte längre enbart en plats där vi vilar upp oss för att sedan gå till jobbet och tjäna pengar som vi använder till att betala för bostad, mat och diverse produkter som vi konsumerar. Hemmet kan lika gärna vara vår arbetsplats.

Arbetsplats, gym, m.m.

Idag arbetar allt fler, inom många olika näringar, som frilansare. Det gäller journalister, programmerare och liknande yrkesgrupper som har sin dator som främsta arbetsverktyg, men även en del hantverkare. Det går idag att beställa hemstickade tröjor och andra produkter på nätet, som skickliga stickare har skapat i sina hem. Detsamma gäller flera musiker som kan leva på sin kreativitet: en komplett inspelningsutrustning tar idag inte stor plats, och får ofta plats i ett sovrum. Dessutom har många svenskar idag hobbies som tar en del plats i anspråk. Det kan handla om allt från att meka med en eller flera cyklar till att brygga egen öl. Intresset för att odla egna grönsaker ökar också, och med smarta lösningar som exempelvis hydroponisk odling går det att odla även i en lägenhet. Även gymmet kan flytta in i hemmet, tack vare hemmagym, ribbstolar, löpband, motionscyklar eller helt enkelt en vanlig cykel med en s.k. trainer. Alla dessa användningsområden ställer stora krav på hemmen, men med smart planering går det att få in nästan hur mycket som helst även på en liten yta. Gym, hobbyverkstad och bryggeri? Varför inte!